Om klubben...

Östra Hjogbböle Whiskeyklubb startade under hösten 2001 som en trivsam aktivitet grannar emellan. Kärntruppen bestod då av Torbjörn Lindholm, William Anthony och Sven Alenius. Efterhand har både aktiviteten, kunskaperna och medlemsantalet ökat. Idag är vi elva medlemmar men det lilla formatet lär bestå då det krävs boende i byadelen för att komma ifråga som medlem.

Trivsel och gemenskap är ledstjärnan i klubben. Allt eftersom har också kunskapstörsten kring whiskyns historia, tradition och tillverkning ökat. Studiecirkelverksamhet är på gång och ett länge efterlängtat destilleribesök genomförde under 2007 (läs mer här) och ytterligare en resa ligger under planering.

Andra resultat av klubbens verksamhet är ett antal trivselbefrämjande arrangemang för byn. Julen 2002 sponsrade klubben Östra Hjoggböles första stora utejulgran. Den traditionen har fullföljts sedan dess. Planer på fler för byn positiva aktiviteter och projekt finns men de är ännu inte klara för igångsättande.

 

Vill du ha kontakt med oss kan du nå oss på:

whiskey@svenskayes.se